Σε αυτή τη φόρμα ζητείται από φορείς και οργανώσεις, να υποβληθούν projects τα οποία αιτούνται χρηματοδότησης.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρία παραγωγής “Action Εστί” αποκλειστικά για αυτό το λόγο και δεν θα διαμοιραστούν σε τρίτους, δίχως την αντίστοιχη έγκριση.

 Περισσότερες πληροφορίες: Χρήστος Πανοηλίας | Τηλ 6977159654 | E-mail: info@ActionEsti.gr

Project Forms

Copyright © 2019 Σπουδαία Events ®  All rights Reserved