Σε αυτή τη φόρμα μπορούν φορείς και οργανισμοί, να υποβάλλουν αίτημα ένταξης project, για υποστήριξη από εκδήλωση μας.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν από τα Σπουδαία Events αποκλειστικά για αυτό το λόγο και δεν θα διαμοιραστούν σε τρίτους, δίχως την αντίστοιχη έγκριση.

 Περισσότερες πληροφορίες: Χρήστος Πανοηλίας | Τηλ 6977159654 | E-mail: info@spoudaia.gr

Copyright © 2019 Σπουδαία Events ®  All rights Reserved