Σε αυτή τη φόρμα ζητείται από φορείς και οργανώσεις, να υποβληθούν projects τα οποία αιτούνται χρηματοδότησης.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν από τα Σπουδαία Events αποκλειστικά για αυτό το λόγο και δεν θα διαμοιραστούν σε τρίτους, δίχως την αντίστοιχη έγκριση.

 Περισσότερες πληροφορίες: Χρήστος Πανοηλίας | Τηλ 6977159654 | E-mail: info@ActionEsti.gr

Project Forms

Copyright © 2019 Σπουδαία Events ®  All rights Reserved